Inženýrské sítě

Stavební společnost STAING s.r.o. realizuje stavby inženýrských sítí, ZTV pro výstavbu rodinných domů, rekonstrukce stávajících inženýrských sítí, železobetonové konstrukce.

Výstavba je řízena pracovníky s více jak dvacetiletou praxí získanou v tomto oboru realizacemi inženýrských staveb.

Provádíme:

 • Vodovodní řady
 • Splaškové a dešťové kanalizace
 • Domácí čistírny odpadních vod (typ od 5 EO – ekvivalentních obyvatel)
 • Plynovodní přípojky pro RD
 • Komunikace a chodníky
 • Železobetonové konstrukce
 • Opěrné a okrasné zídky
 • Certifikát Kvalitní firma

  Již sedmým rokem jsme obhájili certifikaci naší firmy STAING s.r.o. prestižní marketingovou značkou KVALITNÍ FIRMA v oblasti stavebnictví.

  Dřevostavby